06 - 513 42 749

Icoon pinterest
Icoon google+
facebook icoon
Facebook Emmen
Facebook Coevorden
Icoon twitter
LinkedIn icoon

Werkwijze

Onze werkwijze is gebaseerd op de door ons ontwikkelde KIDS-methode. In principe werken we niet met strikte methodieken, handelingsplannen e.d. We vinden het belangrijk dat we het kind volgen en niet een methodiek. Toch hebben we datgene wat we doen, hoe we werken, wel kunnen beschrijven in de KIDS-methode.

Hieronder kun je lezen waar elke letter voor staat en wat dit bij Het Centrum Ontwikkeling en Educatie betekent.

Kennismaken

Voordat we goed kunnen samen werken is het belangrijk om eerst kennis te maken. Dit doen wij graag bij de leerling thuis, in de eigen omgeving.
Tijdens het kennismakingsgesprek is er vooral veel ruimte voor het leren kennen van de leerling en het gezin in de brede zin van het woord. Wat zijn de interesses van de leerling? Uit welk gezin komt de leerling (broertjes, zusjes)? Hoe woont en leeft de leerling? De leerling krijgt uitgebreid de tijd om te vertellen over zichzelf en over dat wat hem of haar bezighoudt.

Natuurlijk vertellen wij over ons bedrijf: wie wij zijn, wat wij doen, hoe we gewend zijn te werken en wat leerling en ouders van ons kunnen verwachten.

In het gesprek komt uiteraard ook aan bod wat de begeleidingsbehoefte is van de leerling. Wat heeft de leerling nodig? Vakinhoudelijke bijles? Hulp bij structureren en plannen? Het hervinden van de motivatie? Of een combinatie van verschillende behoeften?

Wordt de begeleiding opgestart dan wordt de leerling op basis van het kennismakingsgesprek aan één van onze coaches gekoppeld. Daarbij wordt een heel zorgvuldige keuze gemaakt, waarbij gekeken wordt bij wie de leerling het best zal passen. Niet alleen met betrekking tot vakinhoudelijke kennis, maar (met name) ook met betrekking tot persoonlijkheid. Want een zogenaamde ‘klik’ met de coach is van groot belang om tot optimale resultaten te komen.

Interesse tonen

Wie ben jij? Wat motiveert jou? Waar ben je goed in? Waar wil je je graag in verbeteren? Wat zijn je hobby’s? Hoe ziet jouw gemiddelde week er uit? Waardoor raak je geïnspireerd? Hoe leer je?

Een greep uit de vragen die voorbij komen wanneer de coach en de leerling samen aan de slag gaan. Want: wij vinden dat we pas echt tot goede resultaten kunnen komen als we ons verdiepen in onze leerlingen. Oppervlakkig kennismaken is daarbij niet genoeg.
Voor zowel de coach als de leerling is het belangrijk inzicht te krijgen in de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de leerling. Dit omdat het richting geeft aan de coachingsgesprekken. Inzicht in kwaliteiten geeft zelfvertrouwen. Inzicht in ontwikkelpunten, in combinatie met inzicht in kwaliteiten, leidt tot motivatie om aan de slag te gaan.

Vaak heeft een leerling die bij ons komt moeite met het indelen van de tijd, het structureren en indelen van het huiswerk. Dan is het goed om te beginnen met zicht krijgen op ‘een gemiddelde week’ van de leerling. Wat doe je? Wanneer ga je naar school? Wanneer sport je of ben je bezig met een andere hobby? Wanneer is er tijd voor huiswerk? Etc. Dit overzicht van een gemiddelde week van de leerling biedt niet alleen inzichten voor de coach, maar leidt in de meeste gevallen tot de eerste eyeopener voor de leerling.

Soms komt een leerling puur voor bijles voor een specifiek vak. In dat geval is het inzicht verschaffen in het eigen weekschema in principe niet zinvol. Ook in zo’n geval wordt er gebruik gemaakt van het in kaart brengen van de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de leerling. Echter dan specifiek met betrekking tot het specifieke vak waar de leerling voor komt.

Doelen stellen

Wat wil je bereiken? Waar wil je beter in worden? Welke kwaliteiten wil je versterken?
Zicht op je eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten maakt dat je antwoord kunt geven op zulke vragen. Een leerling kan keuzes maken die ervoor zorgen dat er doelgericht gewerkt kan worden. Onze coaches helpen de leerlingen graag die keuzes te maken en begeleiden bij het werken aan en vasthouden van het doel.

Doelgericht werken betekent bij ons niet dat een plan voor meerdere weken vast staat. We willen er juist voor zorgen dat we blijven ervaren hoe het gaat. We willen dat het plan niet statisch is, maar juist flexibel. Daarom wordt het plan voortdurend afgestemd op de situatie van de leerling.

Samenwerken

Wij willen onze leerlingen het gevoel geven dat er een gelijkwaardige relatie bestaat tussen de leerling en de coach. Vanuit deze gelijkwaardigheid kunnen de leerling en de coach samenwerken. De sfeer is informeel, gemoedelijk en ontspannen. We communiceren veelal met onze leerlingen via WhatsApp, leerlingen noemen ons bij de voornaam en worden door alle coaches begroet en bij de voornaam aangesproken. We merken telkens weer dat dit een belangrijke basis is om constructief te kunnen werken.


Naast het samenwerken met de leerling vinden wij een samenwerkrelatie met de ouders erg belangrijk. We hebben nauw contact met de ouders gedurende de gehele begeleidingsperiode. In het begin kunnen de ouders na elk begeleidingsuur een verslag van de coach verwachten. We vinden het fijn als de ouders reageren op wat ze lezen in het verslag. Als daar aanleiding toe is heeft de coach telefonisch contact met de ouders. Dit kan zijn op verzoek van ouders of van de coach zelf. Ook is het mogelijk om een afspraak op locatie te maken voor overleg.
Bij langdurige begeleiding wordt na verloop van tijd het aantal begeleidingsverslagen beperkt tot ongeveer één per maand. Vanzelfsprekend geldt dat wanneer er bijzonderheden zijn, de coach ook tussentijds contact opneemt met de ouders.

Om de begeleiding van de leerling te optimaliseren werken wij soms ook samen met de school van de leerling. Dit doen wij alleen nadat de ouders hebben aangegeven hier achter te staan.


In ons team van coaches, therapeut, gedragsspecialist en orthopedagoge werken wij nauw samen om de begeleiding van elke leerling zo goed mogelijk te laten verlopen. We vragen elkaar advies, we overleggen en zorgen ervoor dat we elkaars kennis en ervaringen gebruiken om de leerlingen optimaal te begeleiden.