0591 745 455

Voor ouders

De zorg die Het Centrum Ontwikkeling en Educatie biedt, kan in bepaalde situaties vergoed worden vanuit de Jeugdwet, WMO en/of PGB. Het COE heeft hiervoor zorgcontracten afgesloten met de regio's Zuidoost Drenthe, Noord en Midden Drenthe ,Groningen en IJsselland.  

Zorg kun je op verschillende manieren aanvragen. Bijvoorbeeld via een wijkteam/gebiedsteam, via De Toegang of via een huisarts of jeugdarts. Twijfel je over de beste route in jouw situatie, neem dan gerust contact met ons op; we adviseren graag.