0591 745 455

Facebook logo van de facebookpagina van het Centrum Ontwikkeling en Educatie
LinkedIn icoon

Voor ouders

De zorg die Het Centrum Ontwikkeling en Educatie biedt, kan in bepaalde situaties vergoed worden vanuit de Jeugdwet, WMO en/of PGB. Het COE heeft hiervoor zorgcontracten afgesloten met de regio's Zuidoost Drenthe, Noord en Midden Drenthe ,Groningen en IJsselland.  

Zorg kun je op verschillende manieren aanvragen. Bijvoorbeeld via een wijkteam/gebiedsteam, via De Toegang of via een huisarts of jeugdarts. Twijfel je over de beste route in jouw situatie, neem dan gerust contact met ons op; we adviseren graag.