06 513 427 49

Icoon Instagram
Facebook logo van de facebookpagina van het Centrum Ontwikkeling en Educatie
LinkedIn icoon

Visie & missie

Visie

HCOE biedt meerwaarde door individuele begeleiding en de aandacht die wij hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. We zien relatie als belangrijkste basis voor ontwikkeling, zowel op educatief als op persoonlijk vlak. Door veel aandacht te geven aan de relatie met kinderen en jongeren wordt een goed contact opgebouwd van waaruit er motivatie ontstaat om te leren. Ook ontstaat de openheid om te willen werken aan persoonlijke ontwikkeling. 
 

Missie 'Kwaliteit Dichtbij'

We zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren die vastlopen in het onderwijs. We bieden een plek voor deze kinderen en jongeren met individuele begeleiding op maat, waar binnen het huidige onderwijssysteem niet of onvoldoende ruimte voor is. Waar de zorg vanuit school stopt, gaan wij verder zodat kinderen en jongeren vanuit een goede onderwijsbasis een volwaardige plek kunnen innemen in de samenleving, passend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden.

Voor verschillende kinderen en jongeren is het soms lastig om zich staande te houden tijdens hun schoolcarrière. Wanneer daarnaast ook de leefomstandigheden instabiliteit vertonen, is extra begeleiding wenselijk. Iemand die beperkingen ervaart tijdens de studieperiode heeft baat bij goede individuele begeleiding; begeleiding die verder gaat dan alleen het omgaan met de schoolse taken waarbij aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling. Iemand die inzicht heeft in en leert omgaan met zijn (leer)beperkingen zal zich beter ontwikkelen en zich kunnen handhaven in een meer en meer prestatiegerichte maatschappij.

 

Samenwerking onderwijs en jeugdzorg

Een geslaagde samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg kan het verschil maken in het succesvol slagen van een traject voor een kind of jongere.

HCOE werkt vanuit specifieke kennis van het onderwijs en van de jeugdzorg (medewerkers zijn op beide gebieden geschoold). We maken steeds de vertaalslag van de werkwijze vanuit passend onderwijs naar de werkwijze vanuit de jeugdwet en andersom. In individuele trajecten zijn we altijd gericht op samenwerking en het bundelen van krachten. Dit komt tot uiting in onze werkwijze, zowel op casus- als beleidsniveau.

Wij dichten het gat tussen educatie en zorg. We begeleiden kinderen en jongeren met hun zorgvraag gecombineerd met de educatieve vragen. Ook in de begeleiding van kinderen en jongeren die op school niet meer kunnen functioneren vanwege diverse problematiek en daardoor voor korte of langere tijd thuis komen te zitten, kunnen we een belangrijke rol spelen. Voor deze kinderen en jongeren bieden we begeleiding die gericht is op terugkeer naar het onderwijs of op het deelnemen vanuit een voldoende geschoolde basis aan de samenleving.