0591 745 455

Icoon pinterest
Icoon google+
Icoon Instagram
Facebook logo van de facebookpagina van het Centrum Ontwikkeling en Educatie
Icoon twitter
LinkedIn icoon

Visie & missie

Visie

HCOE biedt meerwaarde door onze individuele begeleiding en de aandacht die wij hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. We zien relatie als belangrijkste basis voor ontwikkeling, zowel op educatief als op persoonlijk vlak. Door veel aandacht te geven aan de relatie met kinderen en jongeren bouw je een goede basis op van waaruit er motivatie ontstaat om te leren en de openheid ontstaat om te willen werken aan je persoonlijke ontwikkeling. We zien de noodzaak van onze vorm van begeleiding binnen het huidige onderwijssysteem en willen daar middels meerdere vestigingen vorm aan geven.

Wij dichten het gat tussen educatie en zorg. We begeleiden kinderen en jongeren met hun zorgvraag gecombineerd met de educatieve vragen. Ook in de begeleiding van kinderen en jongeren die op school niet meer kunnen functioneren vanwege diverse problematiek en daardoor voor korte of langere tijd thuis komen te zitten, kunnen we een belangrijke rol spelen. Voor deze kinderen en jongeren bieden we begeleiding die gericht is op terugkeer naar het onderwijs of op het deelnemen vanuit een voldoende geschoolde basis aan de samenleving.


Missie 'Succesvol leren'

We zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren die vastlopen in het onderwijs. We bieden een plek voor deze kinderen en jongeren met de juiste individuele begeleiding waar binnen het huidige onderwijssysteem niet of onvoldoende ruimte voor is. Een succesvolle schoolcarrière lukt alleen wanneer er ook voldoende aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van iemand. Door onze individuele benadering spelen wij hierin een grote rol. We werken hierin, nauw samen met diverse andere zorgverleners of instellingen mocht dat nodig zijn. Waar de zorg vanuit school stopt, gaan wij verder zodat kinderen en jongeren vanuit een goede onderwijsbasis een volwaardige plek kunnen innemen in de samenleving, passend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden.

Het onderwijs heeft passend onderwijs hoog in het vaandel staan, maar met name voor kinderen en jongeren met een beperking als ASS, ADHD, ADD et cetera, kan het moeilijk zijn om zich staande te houden tijdens hun schoolcarrière. Wanneer ook de omstandigheden waarin iemand leeft, instabiliteit vertonen, heeft hij of zij extra begeleiding nodig. Iemand die beperkingen ervaart tijdens de studieperiode heeft baat bij zoveel mogelijk individuele begeleiding; begeleiding die verder gaat dan alleen het omgaan met de schoolse taken waarbij aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling. Iemand die inzicht heeft in en leert omgaan met zijn (leer)beperkingen zal zich beter ontwikkelen en zich kunnen handhaven in een meer en meer prestatiegerichte maatschappij.