06 513 427 49

Icoon Instagram
Facebook logo van de facebookpagina van het Centrum Ontwikkeling en Educatie
LinkedIn icoon

Wendy Gelling

Foto Wendy Gelling

(Ortho)pedagoog

Mijn achtergrond ligt in de Jeugdzorg en het Onderwijs. Van beleid schrijven en methodiek ontwikkelen tot en met de concrete uitvoering in de praktijk. Door studie en werkervaring  heb ik onder andere kennis van ontwikkelings- en gedragsproblematiek zoals autismespectrum-stoornissen (ASS), maar ook leerproblemen, sociaal-emotionele problematiek, opvoedings-problematiek en (v)echtscheidingsproblematiek. Bij HCOE werken we op het grensvlak van onderwijs en opvoeding. De hulpvraag ontstaat vanuit stagnatie in het volgen van onderwijs (om welke reden dan ook). De rode draad van het werk wordt gevormd door het contact met het kind/de jeugdige. Ook is er contact met ouders/opvoeders en de directe omgeving (school) en het overige systeem.  Verder denken we in mogelijkheden en proberen we aan te sluiten bij zaken die al goed gaan. De ontwikkeling en de (fysieke en emotionele) veiligheid van het kind/ de jeugdige staat centraal. 

Hierbij hoort tot mijn taken de ondersteuning van begeleiders, casuïstiek, de uitvoering van deskundigheidsbevordering, een bijdrage leveren aan beleidsontwikkeling en professionalisering van de organisatie. HCOE als een stimulerende plek waar iedereen zich prettig voelt en aan de slag gaat. Samenwerken met oog voor het individu, oplossingsgericht en deskundig. Positief en pragmatisch waarbij de duur afgestemd wordt op de behoefte. Zo kort mogelijk, maar zo lang als wenselijk. 

Wendy over haar collega's bij HCOE: 
Kleurrijk en positief, verantwoordelijk, betrouwbaar, gedreven en deskundig.