0591 745 455

Subtests

De WISC-V-NL bevat de zogenaamde ‘primaire subtests’  en  ‘secundaire subtests’ . De primaire subtests zijn nodig om de belangrijkste indexen te berekenen. Met behulp van de secundaire subtests kunnen ook nog aanvullende indexscores berekend worden. 

Primaire indexen 

Verbaal begrip 
Het vermogen om toegang te krijgen tot de verworven woordkennis en deze vervolgens toe te passen. 

Visueel-ruimtelijk 
Het vermogen om visuele details te evalueren en visueel-ruimtelijke relaties te begrijpen waarmee geometrische ontwerpen volgens een model opgebouwd worden. 

Fluid reasoning 
Het vermogen om de onderliggende conceptuele relatie tussen visuele objecten te zien, en om redeneren toe te passen op de identificatie en toepassing van regels. 

Werkgeheugen 
Het vermogen om visuele en auditieve informatie te registeren, vast te houden en te manipuleren onder bewuste aandacht. 

Verwerkingssnelheid 
De snelheid en nauwkeurigheid van visuele identificatie, besluitvorming en implementering van beslissingen. 

 
Secundaire indexen 

Kwantitatief redeneren 
Maat voor de kwantitatieve redeneringsvaardigheden van het kind. 

Auditief werkgeheugen 
Maat voor specifiek de auditieve werkgeheugenvaardigheden van het kind. 

Non verbaal 
Maat voor algemene intellectuele vaardigheden waarin het beroep op uitdrukkingsvaardigheden voor kinderen tot een minimum wordt teruggebracht. 

Algemene vaardigheid 
Maat voor algemene intellectuele vaardigheden die minder steunt op werkgeheugen en verwerkingssnelheid dan het TIQ. 

Cognitieve competentie 
Een schatting van de efficiëntie waarmee informatie wordt verwerkt bij leren, problemen oplossen en hogere-orde redenering.