06 - 513 42 749

Icoon pinterest
Icoon google+
facebook icoon
Facebook Emmen
Facebook Coevorden
Icoon twitter
LinkedIn icoon

Passend Onderwijs

Binnen basisonderwijs en voortgezet onderwijs is er aandacht voor leerlingen die extra begeleiding en zorg nodig hebben. Voor een belangrijk deel vervullen scholen hierin een belangrijke taak.

Niet altijd is de school instaat om deze individuele aandacht voor zorgleerlingen te vervullen en een op inidividuele maat gesneden leertraject aan te bieden. Dit kan zijn vanwege bijvoorbeeld de klassengrootte (volle klassen), de groepsdynamiek of de werkstress van de vakdocenten. Het aantal potentiële zittenblijvers zou fors omlaag kunnen wanneer de leerling meer voldoende individuele aandacht krijgt.  

Het Centrum Ontwikkeling en Educatie kan deze aanvullende begeleiding in een 1-op-1 situatie wel bieden, gedurende een korte of een langere periode. 

Sinds 1 januari 2017 kan de begeleiding in sommige gevallen betaald worden via Zorg In Natura voor kinderen onder de 18 jaar. Hiervoor is een verwijzing van de b.v, de huisarts nodig. 

Betaling vanuit een een Persoons Gebonden Budget is ook mogelijk. 

Wilt u meer informatie over onze begeleiding en/ of een persoonlijke kennismaking, neemt u dan contact op met Lieza Geuzinge, lieza@ontwikkelingeneducatie.nl