06 513 427 49

info@ontwikkelingeneducatie.nl

Icoon Instagram
Facebook logo van de facebookpagina van het Centrum Ontwikkeling en Educatie
LinkedIn icoon

Opvoedondersteuning

“Waar problemen zijn, vind je oplossingen”.

 

Opvoeden gebeurt vooral thuis. Als ouder kun je tijdelijk vragen hebben over de opvoeding van je kind. Soms kun je deze prima bespreken met andere ouders of op school. Soms is het fijn als een buitenstaander met je mee wil denken.Dreigt er een stagnatie in de ontwikkeling van het kind / de jeugdige dan zal de ouder(s) dit thuis vaak merken in het gedrag van het kind. Je kunt ondersteuning vragen bij de ontstane (enkelvoudige of meer complexe) hulpvraag.
Het Centrum Ontwikkeling en Educatie kan hierbij als jeugdhulporganisatie met je mee denken en hulp bieden. 

Wat verstaan we onder opvoedondersteuning:

‘opvoedingsondersteuning is op intentionele wijze steun bieden aan ouders bij hun opdracht en taak als opvoeders.’(NJI)

Taken die wij hierbij zien:  

  • Informatie en voorlichting geven over ontwikkeling en opvoeding;
  • Het geven van pedagogisch advies en pedagogische hulp;
  • (vroegtijdig) signaleren en onderkennen van opvoedproblemen waarbij soms doorverwijzing en toeleiding naar andere zorg nodig is;
  • het bieden van steun (informeel, praktisch en instrumenteel) aan kind / jeugdige en ouder(s);
  • het stimuleren en bevorderen van de pedagogische (fysieke) omgeving.

Vanuit Het Centrum Ontwikkeling en Educatie ondersteunen we ouderschap en opvoeden. Het valt soms niet mee. En natuurlijk horen uitdagingen bij de opvoeding. Het is heel normaal dat opvoeden soms niet zo soepel gaat als je als ouder zou willen. Je kunt, zoals eerder aangegeven, (tijdelijk) behoefte hebben aan een professional. Als professional helpen we je dan om je kind / de jeugdige evenwichtig op te kunnen voeden. Hierbij hebben we samen vooral aandacht voor het ‘gewone’ opvoeden, met daarbij ook vragen over alledaagse zaken met betrekking tot opvoeding en ontwikkeling. Onze hulp is daarbij laagdrempelig. We nemen je serieus, bieden steun en beantwoorden vragen waarbij we ons richten op dat wat je zelf ook aan oplossingen kunt bedenken en welke competenties je al bezit. We willen het echt samen met jou doen. Het gaat daarbij om ondersteuning van het (gewone) opvoeden in diverse situaties. Elk kind / jeugdige is uniek, elk gezin is anders.  Maar hoe verschillend ook, veel zaken zijn in de opvoeding ook overeenkomstig. Ouderschap is bijvoorbeeld meer dan opvoeden alleen. Hierbij gaat het ook om partnerrelaties, balans tussen werk en gezin, sociale omgeving en financiën. Hoe zit je als ouder in je vel?  Hoe gaat het met je kind? 

We hebben meerdere vormen van begeleiding en hulp in ons aanbod. Bijvoorbeeld in de thuisomgeving, op school of op één van onze locaties. Face-to-face, maar ook online.  Individuele begeleiding, groepsbegeleiding en / of gezinsbegeleiding. Er is veel mogelijk.  We stemmen af op de vraag, wat hebben jullie als gezin nodig.

Met regelmaat zijn er podcasts te beluisteren over diverse opvoedthema's. Op deze pagina vind je een overzicht. Je vindt de podcasts ook op Spotify. Klik op VOLGEN om de nieuwe podcasts als eerste te kunnen beluisteren!

Op Facebook hebben we een besloten groep met de naam Opvoed-zootje waar je over diverse onderwerpen van gedachten kunt wisselen met andere ouders.