0591 745 455

Icoon Instagram
Facebook logo van de facebookpagina van het Centrum Ontwikkeling en Educatie
LinkedIn icoon

Intelligentie-onderzoeken

Bij het COE voeren we op aanvraag intelligentie-onderzoeken uit. Binnen COE werken we met de nieuwste intelligentie test, namelijk de WISC-V-NL (Wechsler IQ Scale for Children) is. In onderstaand stuk worden de meest gestelde vragen beantwoord. Heeft u hierna nog meer vragen, neem dan contact op! 

Afname van het onderzoek 
Tijdens het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de ‘scores’. Ook wordt er gekeken naar sociale vaardigheden, werkhouding, et cetera. Dit zijn factoren die niet worden gemeten met de test, maar waar de onderzoeker juist door het afnemen van de test een goed beeld van kan krijgen. Sommige factoren maken dat een kind ‘onderpresteert’ op een intelligentie onderzoek. Te denken valt aan faalangst en hoogbegaafdheid. Binnen het COE houden we hier rekening mee. Uiteraard is de WISV-V-NL alleen valide wanneer deze afgenomen wordt volgens het bijbehorende protocol. Door te werken met een ‘ valide score’  en een ‘ extra score’ ondervangen we beide: het onderzoek wordt op valide wijze afgenomen. Daarnaast zal de onderzoeker, indien deze vermoedens heeft dat een andere aanpak of vraagstelling passender is bij het betreffende kind, dit toepassen om zo de extra score te verkrijgen.  

Wat is een intelligentie onderzoek? 
De WISC-V-NL is een intelligentietest die is ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 16 jaar. De ‘V’ in WISC-V-NL geeft simpelweg aan dat dit de vijfde herziene versie is van de test. De test geeft aanwijzingen over de leermogelijkheden van het kind: hierbij valt te denken aan ruimtelijk inzicht en verbaal begrip. Ook wordt er gekeken naar concentratie, werkhouding, sociale vaardigheden en communicatie. Bepaalde onderdelen kunnen echt worden getoetst door middel van de test, sommige onderdelen door middel van observatie en gesprek.  

Waarom zou je een intelligentie onderzoek afnemen? 
Soms zijn er vragen over de leermogelijkheden van een leerling. Zit hij op het juiste niveau? Wat zijn de zwakke en sterke kanten van een leerling? Ook geeft het onderzoek inzicht in de manier waarop een leerling omgaat met moeilijkheden en faalangst en geeft het inzicht in onder andere de concentratiespanne, het (werk)geheugen, het ruimtelijk inzicht en de verwerkingssnelheid.  

Hoe lang duurt het onderzoek?
Een onderzoek duurt, afhankelijk van het kind, 2,5 tot 3,5 uur. Soms is dit niet haalbaar bij een kind. Dit kan allerlei redenen hebben zoals concentratieproblemen of angst. Er kan dan worden besloten om het onderzoek op te splitsen in twee afnames. Dit heeft uiteraard niet de voorkeur en kan ook niet vooraf worden besloten.  

Waar bestaat de WISV-V-NL uit? 
De WISC-V-NL bevat verschillende subtests met de zogenaamde ‘primaire subtests’ en ‘secundaire subtests’. De primaire subtests zijn nodig om de belangrijkste indexen te berekenen. Zeven van deze 10 subtests vormen samen het totaal IQ (TIQ). Met behulp van de secundaire subtests kunnen ook nog aanvullende indexscores berekend worden.