06 - 513 42 749

Icoon pinterest
Icoon google+
facebook icoon
Facebook Emmen
Facebook Coevorden
Icoon twitter
LinkedIn icoon

Geen onderwijs? Welkom bij BovenWijs!

Bij BovenWijs willen we een veilige plek creëren voor hoogbegaafde leerlingen die buiten de boot (dreigen te) vallen in het reguliere basisonderwijs, via maatwerk.
Daarnaast willen we ouders de mogelijkheid bieden om met elkaar in contact te komen.

Ons aanbod:

Kinderen:
• Dagbesteding voor hoogbegaafde kinderen met een (al dan niet tijdelijke) ontheffing van de leerplicht
• Contact met ontwikkelingsgelijken (peers)
• Coaching
• Leerondersteuning
• Werken aan mindset
• Hulp bij onderpresteren

Ouders:
• Advisering en begeleiding voor ouders van hoogbegaafde kinderen
• Ouder-contactmomenten
 

In Emmen starten we een innovatieve onderwijsvorm gericht op jongeren die op een hoog cognitief niveau (HAVO/VWO+) functioneren en tegelijkertijd extra zorg nodig hebben vanwege autisme, ADD/ADHD, hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid.

 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met  Lieza: 06- 513 42 749