06 513 427 49

info@ontwikkelingeneducatie.nl

Icoon Instagram
Facebook logo van de facebookpagina van het Centrum Ontwikkeling en Educatie
LinkedIn icoon

Diagnostiek

Puzzelstukjes

Soms heb je als ouders, leerkracht of school de behoefte om meer inzicht te krijgen in het functioneren van je kind of leerling. Bijvoorbeeld omdat je vragen hebt over diens intelligentieniveau en schoolprestaties, omdat het kind niet lekker in zijn of haar vel zit, of omdat je bepaalde leer-, of gedragsproblemen wilt uitsluiten. Bij HCOE kan op verschillende gebieden psychodiagnostisch onderzoek worden gedaan.  

* Algemeen intelligentieonderzoek (voor kinderen en jongvolwassenen tussen de 2½ en 25 jaar bij wie er vragen zijn over het intelligentieniveau of over het intelligentieprofiel).

HCOE gebruikt voor dit onderzoek de WISC-V. Dit is de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar. Als het kind jonger is dan 6 jaar gebruiken wij de WPPSI-III. Als het gaat om jongeren ouder dan 16 wordt er gebruik gemaakt van de WAIS-IV.

Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten zowel aangeleerde kennis als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Bij intelligentieonderzoek wordt naar veel verschillende delen van het functioneren gekeken. Het geeft een beeld van de sterke kanten van jouw kind en laat ook zien met welke vaardigheden je kind misschien meer moeite heeft. 

De kosten voor een algemeen intelligentieonderzoek zijn €595,-

* Sociaal-emotioneel onderzoek (voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar bij wie er zorgen zijn over het sociaal-emotioneel functioneren).

Onderzoek naar de sociaal- emotionele ontwikkeling kan nodig zijn als er vermoedens zijn dat deze anders, of niet-leeftijdsadequaat verloopt. De oorzaken van problemen in de sociaal- emotionele ontwikkeling kunnen in het kind zelf liggen (door aanleg of erfelijke factoren). Maar problemen kunnen ook veroorzaakt worden door factoren binnen het gezin (scheiding van ouders, ziekte van een kind of ouder), of de omgeving waarin het kind opgroeit (buurt, klas, leraar, onderwijssysteem).

Door middel van vragenlijsten en gesprekken wordt er meer zicht gekregen op het zelfbeeld, zelfvertrouwen en sociaal cognitieve vaardigheden.

De kosten van een sociaal-emotioneel onderzoek zijn afhankelijk van de vraagstelling.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over diagnostiek door HCOE.