06 - 513 42 749

Icoon pinterest
Icoon google+
facebook icoon
Facebook Emmen
Facebook Coevorden
Icoon twitter
LinkedIn icoon

BovenWijs

BovenWijs is onderdeel van Het Centrum Ontwikkeling en Educatie.

Bij BovenWijs creëren we een veilige plek voor (waarschijnlijk) hoogbegaafde leerlingen die buiten de boot (dreigen te) vallen in het reguliere basisonderwijs.

We bieden opvang/dagbesteding en onderwijs op maat. 

 

Ons aanbod, elke (voorlopig) dinsdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur?

Kinderen:
• Dagbesteding voor hoogbegaafde kinderen die (al dan niet tijdelijk) niet naar school gaan.
• Contact met ontwikkelingsgelijken (peers)
• Coaching
• Leerondersteuning
• Mindsettraining
• Hulp bij onderpresteren
Ouders:
• Advisering en begeleiding voor ouders van hoogbegaafde kinderen
• Ouder-contactmomenten
• Lezingen en presentaties
 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met  Lieza: 06- 513 42 749