0591 745 455

Moeten we leren?

Een kind wordt al vrij vroeg overstelpt met informatie. Al op vroege leeftijd wordt er veel van het kind verwacht, het moet veel leren.
Vooral het woordje moeten is hierin een zeer belangrijk woord. In moeten schuilt zoveel druk wat in feite een averechts effect heeft.

Leren op de basisschool
Ik herinner me nog het moment dat mijn oudste dochter in groep twee zat. De juf wees me in december van dat betreffende jaar op het feit dat mijn dochter het klokkijken niet beheerste én….. als ze dat in april nog niet goed beheerste kon ze niet door naar het volgende jaar!
Ik keek haar verbijsterend aan. Nog meer dan 3 maanden om dit te kunnen leren en nu al aandacht besteden aan het feit dat ze het nog niet beheerste.
Ik werd er opstandig van en geenszins ertoe bereid hier ook maar enkele aandacht aan te geven. Ik weet echter uit ervaring dat dit ook een andere uitwerking kan hebben op ouders en dat er juist extra druk wordt uitgeoefend op het kind, omdat het wel aan de verwachtingen moet voldoen.

Onze  leer-maatschappij
In feite is dit het systeem waar het kind al vrij vroeg in terecht komt. Onze maatschappij die verwacht dat we aan allerlei eisen voldoen. Bij die leeftijd hoort dit en bij die leeftijd hoort dat.
De druk van het moeten heeft vaak een averechts effect. In plaats van meer te presteren gaat het kind steeds minder doen.
Overigens misschien ten overvloede…mijn dochter beheerste, zonder extra aandacht, na 2 maanden het klokkijken als vanzelf. Ze kreeg namelijk zelf de behoefte om dit te gaan leren.

Zijn deze kinderen eenmaal aangekomen op de middelbare school is er inmiddels zoveel van hun gevraagd dat een groot deel van de leerlingen school als “niet leuk” is gaan ervaren.

Vanuit deze situatie kan huiswerk maken ook als een belemmering ervaren worden.
Er wordt een heleboel informatie aan geboden waar het kind niet uit zichzelf om heeft gevraagd. Dat dan ook nog eens moeten bestuderen kan een vrij grote belasting zijn.

Huiswerk maken
Het kind stimuleren om huiswerk te maken is geen gemakkelijk iets. Waar zit het knopje dat omgedraaid kan worden zodat het kind wel met plezier de informatie opneemt en met (in ieder geval meer) plezier het huiswerk maakt?

Bij huiswerkbegeleiding gaat het mijns inziens niet zo zeer om uitleg te geven over de stof die maar niet begrepen wordt, maar veel meer om het kind te motiveren zelf meer aandeel te hebben in het maken van het huiswerk.
Het is belangrijk te achterhalen wat het kind wel motiveert en wat niet. En wat maakt dat het ene wel motiveert en het andere niet?
Vraag het kind, wees geïnteresseerd en luister naar hoe het alles om school heen en het huiswerk maken ervaart. Probeer duidelijk te krijgen wat dit kind motiveert! Het is niet belangrijk om direct een oplossing klaar te hebben.
In feite komt het neer op daadwerkelijk contact maken. Op het moment dat dat gebeurt is, is er verder te werken en kun je samen (!) gaan kijken hoe je kunt werken met en aan het huiswerk.

Het kind zal zich gehoord en gezien voelen en zelf ook mee willen denken over oplossingen.

De benadering van een kind met studieproblemen is daarom heel erg belangrijk. 

3 maart 2013

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.