06 513 427 49

info@ontwikkelingeneducatie.nl

Icoon Instagram
Facebook logo van de facebookpagina van het Centrum Ontwikkeling en Educatie
LinkedIn icoon

Bewegend Leren

Inleiding

Er wordt steeds nadrukkelijker aandacht besteed aan opbrengstgericht werken en beter presteren binnen het onderwijs en beweging is daarbij niet meer weg te denken. Beweging heeft tal van positieve effecten op het leerproces van kinderen. Alleen al tussen de lessen door even bewegen geeft nieuwe positieve energie in de klas om weer aan het werk te gaan. 

Kinderen bewegen graag en te lang zitten is voor niemand goed. Daarnaast weten we uit ervaring dat leerlingen beter leren als ze hierbij actief bezig zijn. Dan zijn namelijk beide hersenhelften actief waardoor je bijvoorbeeld beter dingen kunt onthouden. Het is fijn wanneer binnen basisscholen het leren en ontwikkelen in beweging dan ook integraal een onderdeel uitmaakt van het lesaanbod. Want koppel je het bewegen aan de leerstof dan beklijft het geleerde langer. Helaas is de huidige situatie op scholen vaak toch anders. Beweging op school beperkt zich veelal tot de gymles en het buitenspelen. Reden genoeg om samen met het onderwijs te onderzoeken op welke manier je bewegen en leren kunt combineren om te komen tot hogere opbrengsten en meer leerplezier.

Lees meer over onze visie op Bewegend Leren.

Lees meer over ons aanbod met betrekking tot Bewegend Leren.