06 513 427 49

info@ontwikkelingeneducatie.nl

Icoon Instagram
Facebook logo van de facebookpagina van het Centrum Ontwikkeling en Educatie
LinkedIn icoon

Ambulante gezinshulpverlening

Ambulante gezinshulpverlening:

  • systeemgericht en oplossingsgericht
  • begeleiding bij het opvoeden in de dagelijkse woonomgeving van het gezin
  • werken met het kind / de jeugdige en zijn ouder(s) of verdere gezinsleden. 
  • gescheiden ouders dan eventueel hulp in meer systemen
  • het formele en informele netwerk spelen een rol spelen bij de hulp
  • het gezin centraal

 

We zien het gezin als geheel – als voornaamste cliëntsysteem.  Een goed functionerend systeem zorgt ervoor dat de voorwaarden voor het in veiligheid kunnen opgroeien en ontwikkelen van kinderen geboden kan worden. We streven ernaar om samen met ouder(s) en kind / jeugdige zaken die een gezonde ontwikkeling in de weg staan te overwinnen. Hierbij wordt van ons verwacht dat wij practise-based en het liefste evidence-based hulp bieden, waarbij de kwaliteit van de hulp is aangetoond. Dit bieden wij ook, maar hebben daarbij heel duidelijk gekozen om de regels en protocollen te blijven zien als middel en niet als doel. We werken methodisch zowel gezinsgericht als vraaggericht.  De gezins- en vraaggerichte oriëntering en de oplossingsgerichte benadering zijn doorgevoerd en terug te vinden in onze fasering, technieken en de vaardigheden van de hulpverlener waarop de samenwerkingsrelatie is vormgegeven. We willen als (ambulant) gezinshulpverleners de ‘eigen kracht’ bevorderen. Het stimuleren van het oplossend vermogen met behulp van de oplossingsgerichte benadering waarbij het gezin wordt gezien vanuit zijn (systemische) context.

De maatschappij is altijd in ontwikkeling. Ouderschap en opvoeden en de heersende visie daarop is daarmee ook constant in beweging. Als professional blijven we kritisch kijken. We bewegen zo nodig mee met veranderingen en houden in de gaten dat wat we doen nog past; in de visie vanuit de maatschappij op opvoeding en ouderschap, vanuit onze professie en vanuit het gezin.