0591 745 455

Icoon pinterest
Icoon google+
Icoon Instagram
Facebook logo van de facebookpagina van het Centrum Ontwikkeling en Educatie
Icoon twitter
LinkedIn icoon

Sociale vaardigheidstraining

Sociale vaardigheidstraining (SOVA) is een training die bedoeld is voor kinderen die moeite hebben met het leren of toepassen van sociale vaardigheden.
Ze pakken de sociale regels als het ware niet op en weten niet hoe ze moeten handelen in sociale situaties. Ze kunnen zich bijvoorbeeld niet goed verplaatsen in de gevoelens van een ander, of reageren met ‘overdreven’ emoties.

In deze training leren kinderen situaties vooraf beter in te schatten door eerst te denken en dan te doen: ‘Stop!’ zeggen tegen jezelf alvorens je reageert. Het principe van de 5G’s (voor verdere uitleg hiervan, zie Cognitieve Gedragstherapie) wordt hier aangestipt, zodat kinderen inzicht krijgen in dat hun gedrag bepaalde gevolgen heeft.

Het belangrijkste in deze training is de focus op sociale vaardigheden. Aan de hand van de problemen die het kind ondervindt in het dagelijks leven, worden er aan de hand van ‘sociale stappenplannen’ situaties doorgenomen. Ook worden deze door middel van rollenspellen geoefend. Zo leren kinderen welk gedrag passend is bij welke situatie.
Echter, de training stuurt niet aan op sociaal wenselijk gedrag; elk kind is uniek, en reageert op zijn of haar manier: de truc is hoe je deze op een goede manier overbrengt!

Er wordt aandacht besteedt aan ‘de ander’, de zogenaamde ‘Theory of Mind’. Wat zou de ander denken? Wat zou de ander doen? Doordat kinderen nadenken over wat anderen kunnen denken of doen, leren ze zich verplaatsen in de ander en situaties te doorgronden.

Doordat kinderen tijdens en buiten de training succeservaringen opdoen, wordt het zelfvertrouwen vergroot.

Voor wie is deze training geschikt:

  • Voor kinderen die moeite hebben met het zich kunnen verplaatsen in anderen
  • Voor kinderen die problemen ondervinden in sociale situaties
  • Voor kinderen met een laag, negatief zelfbeeld, die vanuit hun zelfbeeld weinig vertrouwen hebben in de omgeving
  • Voor kinderen met AD(H)D, die vanuit hun impulsen niet stilstaan bij ‘de ander’
  • Voor kinderen met ASS, die vanuit hun sociale zwakte sociale situaties lastig vinden en moeite hebben met het maken en onderhouden van vriendschappen
  • Voor kinderen met een lichte sociale zwakte, die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Wil je meer informatie neem dan contact op met Lieza Geuzinge via

lieza@ontwikkelingeneducatie.nl  of via 06-513 427 49

Leeftijd: