0591 745 455

Icoon pinterest
Icoon google+
Icoon Instagram
Facebook logo van de facebookpagina van het Centrum Ontwikkeling en Educatie
Icoon twitter
LinkedIn icoon

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT, of cognitieve vaardigheidstraining) is een vorm van therapie die veelal gebruikt wordt bij kinderen en jongeren die verkeerde denkstappen maken. De betreffende methode die ik gebruik heet ‘Stop! Hoe los ik het op?’: een speelse en positief ingestelde methode die erg laagdrempelig is. Deze therapie is gebaseerd op de 5G’s:

 1. Gebeurtenis – de gebeurtenis die zich voordoet.
 2. Gedachte – de gedachte die het kind erbij krijgt
 3. Gevoel – het gevoel dat deze gedachte oproept (bang, boos, blij of bedroefd)
 4. Gedrag – het gedrag dat het kind uit (aanpakken, wegkruipen of knokken)
 5. Gevolg – de gevolgen van het gedrag van het kind

Om het te illustreren, een voorbeeld:

Jan en Klaas spelen voetbal. Klaas schopt per ongeluk tegen het been van Jan. Jan denkt ‘dat deed hij vast expres!’ en wordt boos. Jan schopt Klaas terug. Ze krijgen ruzie.

Dit is een voorbeeld die veel kinderen met verkeerde denkstappen meemaken. De gebeurtenis is dat de jongens voetbal spelen en dat Klaas per ongeluk tegen het been van Jan aanschopt. Jan krijgt een negatieve gedachte, die een boos gevoel oproept. Dit uit zich in het terugschoppen, wat tot gevolg heeft dat de jongens ruzie krijgen.

CGT zorgt ervoor dat kinderen zich bewust worden van de ‘kracht’ van hun gedachte: de gedachte is de baas! Er wordt geleerd dat kinderen ‘Stop!’ moeten roepen tegen zichzelf, alvorens zij een negatieve gedachte krijgen. Er zijn immers ook andere redenen voor de gebeurtenis: Klaas deed het immers niet expres en bij spelletjes als voetbal kan dit nou eenmaal gebeuren…

Natuurlijk kun je niet altijd een positieve gedachte bedenken: soms word je ook immers wél onrecht aangedaan! De focus bij dit soort situaties ligt opnieuw bij ‘de gedachte’: ‘dit vind ik niet leuk, hier ga ik wat aan doen!’. Het gevoel wordt dan dusdanig beïnvloed dat het kind geen heftige emotie ervaart en adequaat gedrag vertoont, het ‘aanpakken’ van de situatie!

Door elke dag een gebeurtenis te noteren en op te splitsen in de 5G’s krijgen kinderen en ouders inzicht in wat er fout en goed gaat. Let op: ook positieve gebeurtenissen mogen worden genoteerd! Door veelvuldig te oefenen met de kinderen in de trainingen en ouders hierbij te ondersteunen, groeien het zelfvertrouwen en de vaardigheden van de kinderen.

Voor wie is deze training geschikt?

 • Voor kinderen die een beperkt vermogen hebben om oplossingen te bedenken voor problemen die ze ondervinden in de omgang met anderen en ‘foutieve’ redeneringen maken
 • Voor kinderen met een laag, negatief zelfbeeld, die vanuit hun zelfbeeld weinig vertrouwen hebben in de omgeving
 • Voor kinderen met AD(H)D, die vanuit hun impulsen te snel en te emotioneel reageren
 • Voor kinderen met ASS, die vanuit hun sociale zwakte gedrag van anderen niet goed weten te ïnterpreteren
 • Voor kinderen met een lichte sociale zwakte, die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
   

Wil je meer informatie neem dan contact op.